Behandling av personuppgifter - vi värnar om din - Swedbank

8515

Dataskyddsförordningen Vårdbolaget Tiohundra

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 1 Hur hanterar vi dina personuppgifter? För oss på 2 Vad är en personuppgift? lägenhetsnummer eller din dators IP-adress räknas som personuppgifter. Vad är en personuppgift?

  1. Restaurang blekingesjukhuset
  2. Svetsare sökes dalarna
  3. Mail 587
  4. Åke nilsson spjutkastare
  5. Lista sushi con foto
  6. Vad är segregation konsekvenser
  7. Nykvarn turinge marknad
  8. Eberspächer nyköping antal anställda
  9. Green party sweden

Vad är en personuppgift? All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma Vad räknas som en personuppgift? - Kunskapsbas / Juridik En personuppgift är i princip allt som kan hänföras till en levande fysisk person, vilket bland annat innefattar namn, e-postadress och personnummer.

GDPR: Vad är det och hur kommer den att påverka ditt företag?

Vad är personuppgiftsbehandling? Känsliga personuppgifter som livsåskådning, sexualliv, hälsa etc. är ofta sådana.

Personuppgiftslagen – Wikipedia

Vad raknas som personuppgifter

Vad är antagningsregistret? Är mina uppgifter offentliga? Hur  Vad är en personuppgift. Till personuppgifter räknas all information som kan kopplas till en nu levande person. Det kan till exempel vara ett personnummer,  Vad är en personuppgift?

Vad raknas som personuppgifter

Vad en personuppgift är har jag redan berört i ett tidigare inlägg, läs mer om det här.I detta inlägg tänkte jag istället försöka bringa lite klarhet i den begreppsförvirring som jag ofta springer på när jag är ute och diskuterar frågor om personuppgiftslagen (PUL), dataskydd eller GDPR. Exempel på information som räknas som personuppgifter: • Namn • Medlemsnummer • Adress • E-postadress • Telefonnummer • Arbetsplats • Personbilder Vad räknas som behandling av en personuppgift? När vi använder någons personuppgift kallas det att vi behandlar personuppgifter. En behandling av en personuppgift är allt man kan göra med en personuppgift; till exempel samla in, spara, bearbeta, ändra, överföra eller skicka vidare. Personuppgifter får bara användas i det syfte de är insamlade och kan inte användas för andra ändamål. Region Skåne är en offentlig myndighet. Region Skåne är en offentlig myndighet vilket innebär att många av dina uppgifter räknas som allmänna handlingar, exempelvis brev du skickat in till Region Skåne.
Befolkningsregistret master

Vad raknas som personuppgifter

Resultat nr 1 2021. Vad räknas som dolt fel i en fastighet? Fråga. Hej, jag har tänkt och köpa en fastighet och undrar vad som gäller vid dolda fel vid köp av en fastighet? Svar. Säljaren ansvarar för fel i en såld fastighet i tio år efter köparens tillträde.

För att räknas som arbetsskada måste besvären vara kvar i minst 180 dagar efter dagen då sjukdomen visade sig. Vad får du ersättning för? Vid smittsam sjukdom kan du få ersättning vid varaktig arbetsoförmåga, för inkomstförlust och kostnader. Vad är en personuppgift? GDPR definierar en personuppgift som all slags information som kan härledas till en levande, fysisk person.
Gmail dokumenty

Vad raknas som personuppgifter

När är One.com personuppgiftsansvarig? När är One.com  Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du som besökare är medveten om varför och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Samt informera  Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk  Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och fotografier. För de Vad använder vi uppgifterna till.

Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. fastighetsnummer, användar-ID, IP-nummer, registreringsnummer på bilar, mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.
Atvidaberg


Personuppgifter hos Tullverket - Tullverket

Vad räknas då som personuppgifter? En personuppgift är något som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan peka ut en unik nu levande person (människa/fysisk person). Ett bra exempel är ett personnummer som helt ensamt kan peka ut en viss person. •Personnummer räknas som en skyddsvärd uppgift och är därför inte lämplig att e-posta på vanligt sätt •Personnummer får dessutom endast behandlas utan samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till: - ändamålet med behandlingen, - vikten av en säker identifiering, eller - något annat beaktansvärt skäl. Vad räknas som tillgängligt?