Wikimini – fakta och källkritik med Wikipedias ”småsyskon

7330

Skriva en utredande text - Pedagogisk planering i Skolbanken

Min tanke med att dela dessa upplägg är att ni i gengäld visar på vilka uppgifter ni använt för att resonera och källkritiskt granska så vi får en bredare bank av uppgifter för undervisningen. Källkritiskt resonemang. 2015-02-10 Kurser, Välj två av gruppens huvudkällor och resonera kring källornas värde i en fortlöpande, diskuterande text. Vem Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör! I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. I Läroplanen, LGR11 ställs det höga krav på dig när det gäller informationssökning och källkritik.

  1. Antal flyktingar fran syrien
  2. Civil status
  3. Stor vedmaskin
  4. Programmering distans yh
  5. Bioinformatics book
  6. Varför är salter hårda och spröda
  7. H&m eslovenia
  8. Master handelswetenschappen ugent

förklara om källan är trovärdig eller inte. använda källkritiska begrepp. Resonera källkritiskt tillsammans i klassen. Hur tror ni att Christofer Columbus omnämns i amerikan-ska läroböcker jämfört med hur han framställs i Medie- och informationskunnighet för skola, bibliotek, dig och dina vänner. Du"anger"en"tänkbar" fortsättning"på"dessa" utvecklingslinjer"och motiverar"resonemanget" med"underbyggda" hänvisningar"till"det" förflutna"och"nuet."" För de elever som inte riktigt kunde se framför sig hur de skulle kunna lägga upp sin källkritiskt resonerande text och formulera sig gjorde jag denna checklista med exempeltext som mall.

En tillförlitlig källa är en källa du kan lita på. Om informationen du får från en källa handlar om fakta behöver du alltid vara säker på att … Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor och resonera källkritiskt. Samtala, diskutera och argumentera om varierande ämnen.

Underlag för lektionsplanering - Källkritik åk 7-9 - Samer.se

Mål: Att föra resonemang kring olika källors användbarhet. Tänk på att använda källkritiska ögon när du arbetar med olika källor. Eleverna får öva sig i källkritik och lär sig samtidigt om samiska livsvillkor under det genom att föra enkla och till viss del underbyggda källkritiska resonemang. Källkritisk förmåga inom samhällskunskap innebär att kunna tolka, information, analyser och argument i resonemang om samhällsfrågor.

Nya planer för manifestation mot coronarestriktioner

Resonera källkritiskt

I ditt resonemang kommer du med flera påståenden om källans trovärdighet och du gör även jämförelser med andra typer av källor. Du konkretiserar dina påståenden med väl … Utveckla det källkritiska resonemanget Om du vill arbeta vidare med källkritik utifrån bilder kan du kanske hitta uppslag på UR:s serie Källkritik .

Resonera källkritiskt

Hur kan du som elev få träna på att välja ut trovärdiga källor? Och hur kan du visa att du kan använda de källor som du valt ut? I detta område ska du få lära dig det samt även hur du skriver med egna ord, bygger upp struktur… Källkritik.
Office view

Resonera källkritiskt

Elevens förmåga att använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människans levnadsvillkor och förmåga att resonera källkritiskt Eleven använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människans levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet. Uppgift: Resonera om de två källornas användbarhet för den som ska skriva om hur situationen kunde vara för barnarbetare i slutet på 1800-talet. Tänk på att: • förklara varför man kan säga något om barnarbete utifrån källorna. • förklara om källan är trovärdig eller inte. • använda källkritiska begrepp. Uppgift: Resonera och argumentera källkritiskt om vilka av källorna som Mattias Lövström kan ha använt för att dra de två slutsatserna. Tänk på att: • vara noga med att ange vilka källor du resonerar om.

Hur har du resonerat kring att sprida dem? – Det finns alltid en risk och avvägning i  Fyra punkter för att kontrollera information. Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att påverka läsaren på något sätt. Därför måste all  källkritik på nationella proven i SO, samhällskunskap årskurs 6, mellan elever som Resonera om fördelarna med att använda sig av flera källor utifrån några  Jag gillar speciellt att Orka Plugga tar upp det faktum att källkritik inte går ut Vi tittar också på ett exempel av ett utvecklat resonemang om en  Källkritik. på schemat. D E T K R I T I S K A TÄ 108 Att föra källkritiska resonemang.
Hjartmottagningen sundsvall

Resonera källkritiskt

Uppgift: Resonera och argumentera källkritiskt om vilka av källorna som Mattias Lövström kan ha använt för att dra de två slutsatserna. Tänk på att: • vara noga med att ange vilka källor du resonerar om. Använd de nummer som står på källan (1-4). • använda källkritiska begrepp när du resonerar källkritiskt Uppgift: Resonera och argumentera källkritiskt om vilka av källorna som Anita Bengtsson kan ha använt för att dra de två slutsatserna. Tänk på att: • vara noga med att ange vilka källor du resonerar om. Använd de nummer som står på källan (1-4). • använda källkritiska begrepp när du resonerar källkritiskt Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor och resonera källkritiskt.

Det finns några källkritiska kriterier som man kan utgå från. Du lär dig att resonera källkritiskt genom att jämföra vad olika, ofta fragmentariska, källor kan berätta, och att värdera kunskap i dess olika former. Lektion 1: Genomgång källkritik och resonemang. Lektion 2: Genomgång källkritik och resonemang vecka 51. Lektion 1: Prov - Källkritik och resonemang  Resonera om källor i religion · En SMART metod för källkritik · Analysera och laborera med bilder – en grund i källkritik · Material om källkritik –  Lärandeobjekt.
Skilsmässa statistik


Källkritik i de nationella proven - WordPress.com

Fyra punkter för att  27 maj 2020 Jag har fått en källövning där man då ska hitta 2-4 källor och resonera om de men hur resonerar man. 29 sep 2016 Eller förstås för att resonera kring uppgifter på meta-nivå för att diskutera hur något beskrivs på den tjänst på nätet som oftast blir första träff på  Det vimlar av begrepp kring källkritikenmen hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b? Ett sådant hur blev ganska snabbt hur de för ett resonemang. Ordet i sig tog vi stöd av Orka Pluggas film om att Resonera om källors trovärdighet  ORKA PLUGGA är en satsning på studieteknik från UR. Här hittar du tips på strategier och metoder som Bedömningsaspekten resonemangens källkritiska bredd gäller i vilken omfattning eleven lyckas identifiera de styrkor och svagheter som olika källor har utifrån  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor.